Wykonujemy głównie tłumaczenia pisemne – zwykłe (np. list, notatka, e-mail, oferta handlowa) i specjalistyczne z /na jęz.:

·     Rosyjski
·     Ukraiński
·     Łotewski
·     Litewski
·      Estoński
·     Słowacki
·     Czeski
·     Angielski
·     Niemiecki

.

Tłumaczenia przysięgłe z języków:
ü Czeskiego
ü Słowackiego
ü       Angielskiego

Uwaga: Nie prowadzimy tłumaczeń przysięgłych z języków bałtyckich, ponieważ tłumaczenia tych języków wykonywane są za granicą. Nie zmienia to jednak faktu, że nasze tłumaczenia, np. dokumentów samochodowych z jęz. estońskiego, opatrzone podpisem, pieczątką firmową i potwierdzone notarialnie, uznawane są w Wydziałach Komunikacyjnych Warszawy, Gdańska i innych większych miast polskich.

Tłumaczenia „z jęz.obcego – na jęz.obcy” : języki bałtyckie tłumaczymy również z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.Tłumaczenia na jęz. bałtyckie preferowane są właśnie z tych języków.

Ważne! Ceny na tłumaczenia „z jęz.obcego – na jęz.obcy” są porównywalne z cenami „z jęz. polskiegona obcy”!

Nasi tłumacze wykonują przekłady w następujących dziedzinach:

ü Technika

ü Ekonomia

ü  Finanse

ü  Handel

ü       Marketing

ü  Strony Internetowe

ü       Prace naukowe

ü  Dokumenty samochodowe

ü  Teksty o treści ogólnej

Dlaczego warto współpracować z naszym biurem:

·        Wysoka jakość tłumaczeń. Tłumaczenia wykonywane są przez tłumaczy „native speaker”. Współpracujemy ze stałym zespołem tłumaczy, nie zatrudniamy tłumaczy przypadkowych, na przykład, z Internetu, co praktykuje wiele biur, wybierając tłumaczy najtańszych, którym często brakuje koniecznych umiejętności i doświadczenia.

·        Terminy wykonania tłumaczeń zawsze uzgadniamy z klientami. Nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy nie dotrzymali uzgodnionych terminów.

·        W przypadku reklamacji służymy bezpłatną korektą. 

·        Za tłumaczenia specjalistyczne nie pobieramy dodatkowej opłaty

·        W razie potrzeby tłumaczenia wysyłamy listem poleconym bezpłatnie